جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هفتم

آبان 27, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها شکل را با حروف انگلیسی نام گذاری کنید.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

2- در شکل زیر نام خط‌ها، نیم خط‌ها و پاره خط‌ها را بنویسید و در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی استفاده کنید.

image 310

3- در شکل مقابل نقاط B ،A و C روی یک خط قرار دارند.

image 311

4- در شکل زیر نقاط B ،A و C روی یک خط قرار ندارند.

image 312

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه