جواب فعالیت صفحه ۴۲ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۴۲ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۴۲ زیست یازدهم

به طور کلی تراکم تودۀ استخوانی در زنان و مردان با هم تفاوت دارد. جدول زیر تراکم استخوانی زنان و مردان را در سنین مختلف نشان می دهد.

۱) منحنی تغییر تراکم تودۀ استخوانی را در دو جنس رسم کنید.

image 253

۲) در کدام جنس تراکم استخوان بالاتر است؟

مردان

۳) بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟

مردان

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه