جواب فعالیت صفحه 43 تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 43 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 43 تفکر و سبک زندگی هشتم

در جدول زیر تعدادی رفتار در برخورد با دیگران آمده است. ارزیابی کنید آیا این رفتارها مناسب اند یا خیر؟ در برابر هر جمله با زدن علامت ✅ رفتار مناسب، یا نامناسب را مشخص کنید.

رفتاررفتار مناسبرفتار نامناسب
1- سلام کردن هنگام برخورد با یک دوست و فرد آشنا و خداحافظی کردن با او هنگام جدا شدن  
2- هنگام درخواست کردن از کسی از لفظ خواهش می‌کنم یا لطفاً استفاده کردن  
3- تولید سر و صدا و ایجاد مزاحمت برای همسایگان  
4- در میهمانی یا مجلسی که چند نفر حضور دارند، با بغل دستی خود درگوشی صحبت کردن  
5- صحبت کردن در سر سفره‌ی غذا با دهان پر  
6- هنگام عطسه و سرفه جلو دهان یا بینی خود را با دستمال گرفتن  
7- صحبت کردن با صدای بلند در اماکن عمومی مانند خیابان، داخل اتوبوس، مترو، یا بیمارستان  
8- اجازه گرفتن از والدین، قبل از ورود به اتاق آنها  
9- عذرخواهی از دیگران به خاطر اشتباه خود و جبران ضرر و زیان آنها  
10- اگر سهواً به کسی تنه زدیم، بی‌اعتنا از کنار او عبور کنیم.  
11- با لباس نامناسب در بین مردم ظاهر شدن  
12- هنگام غذا خوردن در میهمانی صدای قاشق و چنگال را درآوردن و ایراد گرفتن به غذای صاحب‌خانه  

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه