جواب فعالیت صفحه ۴۴ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۴ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 44 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 44 تاریخ دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک
مفاد عهدنامه‌های مجمل و مفصل را که دبیر در اختیار شما قرار می‌دهد، بخوانید و ضمن استخراج، تلخیص و مقایسۀ تعهدات ایران و انگلستان، با توجه به محتوای درس، موارد نقض این تعهدات توسط طرفین را مشخص کنید.


انگلستان در هر دو عهدنامه تعهد داده بود که به ایران در مقابل تعرض کشور دیگر کمک نظامی یا مالی بکند و همچنین از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه  قاجار قیام کنند، خودداری کند. در مسئلهٔ افغانستان دخالتی نکند و آن را موضوع داخلی ایران به حساب آورد، در عوض از ایران تضمین می‌خواست تا از کشورهایی که دشمن انگلیس محسوب می‌شوند پیمان نبندد و افراد نظامی استخدام نکند و مهم‌تر آنکه ایران محل عبور نیروهای رقیب انگلستان به طرف هند نشود.
ایران سعی نمود تمام بندهای این قرارداد را به اجرا در آورد مثلاً هرگونه رابطهٔ خود با فرانسویان را قطع کند و به نفع انگلستان موضع بگیرد، ولی انگلستان مفاد این قرارداد را زیرپا گذاشت و به ایران در مقابل هجوم روس‌ها به ایران کمکی نکرد، از امیران شورشی افغانستان حمایت کرد و زمینهٔ جدایی افغانستان از ایران را فراهم ساخت. 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه