در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 45 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 45 علوم سوم

1- در دو ظرف مانند هم، به ترتیب خاک رس و ماسه ی نرم بریزید. مقدار کمی از مواد داخل هر ظرف را بین دو انگشت خود بگذارید و آن دو انگشت را به هم بمالید. بین آن ها چه تفاوتی مشاهده می کنند؟

به مقدار مساوی در هر دو ظرف آب بریزید.

جواب فعالیت صفحه 45 علوم سوم

خاک رس دانه ریز است و متراکم و چسبناک است ولی خاک ماسه نرم دانه درشت است و دانه های آن به هم نمی چسبد.

2- چه اتفاقی در هر کدام از خاک ها می افتد؟

آب درون خاک رس خیلی دیر نفوذ می کند و در همان لایه های اولیه خاک باقی می ماند ولی آب درون ماسه، سریع نفوذ می کند.

3- در کدام خاک، آب به مقدار زیادتری فرو رفته است؟

در ماسه، چون بین ذرات آن فاصله بیشتری وجود دارد.

برچسب شده در: