در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 45 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 45 مطالعات نهم

1. با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت و جدول بالا، ابتدا نوع تراکم جمعیت( زیاد یا کم) را در مکان های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته های خود از سال گذشته علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.

1. بنگلادش (زیاد.            علت: آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و رودهای پرآب)

ژاپن (زیاد.                     علت: آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و پیشرفت علم وصنعت )

لیبی و چاد (کم.   علت: آب وهوای گرم وخشک، باران کم، نامناسب بودن خاک، تبخیرشدید)

سیبری (کم.                    علت :آب وهوای بسیارسرد وخشک، کمبود باران)

آلمان (زیاد.                    علت: آب وهوای معتدل، خاک های حاصلخیز، سرزمین های پست وهموار، باران فراوان، پیشرفت علم وصنعت) 

استرالیا(کم.                    علت: سرزمین خشک وکم باران، خاک های نامرغوب) ،

کانادا (کم.                      علت: آب وهوای سرد، بارندگی کم، زمین های یخ بسته وسیع)

2. پرجمعیت ترین کشورهای جهان را به ترتیب از رتبه اوّل تا هفتم پرس و جو کنید و با بیان تعداد جمعیت آنها در کلاس بخوانید.

image 22

 پاکستان: 185000000   و نیجریه 165000000