در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

با توجه به اهداف خود در آینده، یک نمونه هدف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود بنویسید.

هدف بلند مدت: رسیدن به شغل دندان پزشکی

هدف میان مدت: انتخاب رشته علوم و قبولی در رشته پزشکی

هدف کوتاه مدت: کسب نمره بالا در همه درس ها