جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم


haladars آبان 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

سطر اول جدول زیر، نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های خارجی یک مثلث برابر °۳۶۰ است.

الف) جدول را کامل کنید و مجموع زاویه‌های خارجی شکل‌های بعدی را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

حاصل تفریق =n−(n−۲)=n−n+۲=۲=n−(n−۲)=n−n+۲=۲

ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های خارجی یک هفت ضلعی چند درجه است؟ 360

یک هشت ضلعی چطور؟ 360


مجموع زاویه‌های خارجی هر چند ضلعی، 360 درجه است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه