جواب فعالیت صفحه ۵ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۵ تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۵ تاریخ دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک
متن‌های زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.


متن ۱- «در عهد امیر چنان نظمی به کار بود که گرگان را از گوسفندان هراس بود و جمیع رعایا به بودن امیر راضی بودند، ولی اعیان مملکت چون مجال تعدّی و خودسری نداشتند، به عزل او کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده قدر و رتبۀ امیر را شناختند،که بقا و دوام او باعث نظام ملک و ملت بود» (اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، ص ۲۳۰).
متن ۲- «پس از یک اربعین برحسب صوابدید امنا و امرا، فنایش بر بقا مرجح گردید. حاجی علیخان فراشباشی به کاشان شتافت. روز هجدهم ربیع الاول درگرمابه بدون ظهور عجز و لابه، ایادی‌ای که مدتی متمادی از یمین و یسار اعادی و اشرار را مقهور و خوار می‌داشت، فصَّادِ دژخیم نهاد … به دیار عدمش روان ساخت» (خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ص ۳۲۷).

۱- مطابق متن یک، چه کسانی از امیرکبیر راضی و خشنود بودند و چه کسانی دشمن او محسوب می‌شدند؟ چرا؟
رعایا به دلیل نظم و امنیتی که امیر کبیر برقرار کرده بود و مانع ستمگری حاکمان شده بود، از او راضی و خشنود بودند، اما اعیان مملکت (حاکمان و مأموران) که فرصت ستمگری و خودخواهی نداشتند از وجود امیر ناراضی بودند.

۲- از متن دوم، کدام ویژگی‌های امیرکبیر را می‌توان استخراج کرد و دربارۀ چگونگی مرگ وی چه حقیقتی را می‌توان دریافت؟ بحث و استدلال کنید.
شجاعت، متانت، وقار و عادل بودن. وجود امیر باعث کوتاه شدن دست امرا یا حاکمان، بدخواهان و فرصت طلبان در امور کشور شده بود. امیر هرگز به این افراد باج نداده بود. بنابراین این امرا مرگ او را برای اهداف و خودسری‌های خود لازم می‌دانستند. امیر کبیر هرگز در هنگام قتلش به این افراد التماسی نکرد و همچنان وقار و متانت و شجاعت خود را زیر سؤال نبرد و این نشان از اطمینانی بود که او به سیاست‌های خود داشت.

۳- به کمک دبیر خود بررسی کنید که آیا خورموجی بعد از فاش کردن این حقیقت با مشکلی روبه‌رو شده است یا نه.
مورد غضب شاه و دربار واقع شد، در نتیجه به عراق مهاجرت و در آنجا اقامت گزید و در همان دیار درگذشت.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه