در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 5 دفاعی دهم

به نقشه ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید. برای پاسخ دادن به سؤالات صفجه بعد تحقیق کنید.

جواب فعالیت صفحه 5 دفاعی دهم
جواب فعالیت صفحه 5 دفاعی دهم

1) برداشت خود را از وضعیت امنیتی در غرب آسیا به ویژه کشورهای همسایه (عراق، افغانستان و پاکستان) در کلاس مطرح و بحث کنید.

وضعیت امنیت در کشورهای مذکور بسیار نامناسب است و در پاکستان تکفیری ها و طالبان امنیت را از مردم آنجا سلب کرده اند و در افغانستان نیروی های آمریکایی و نیروی وابسته به این کشور چند سالیست که امنیت را از این کشور گرفته اند و در عراق و سوریه نیروهای داعش چند سال اخیر خواب و خوراک و زندگی را از ملت های این دو کشور سلب کرده اند و امنیت را در این دو کشور به زیر صفر رسانده است.

2) تحقیق کنید کشور آمریکا در کشورهای غرب آسیا بخصوص اطراف ایران چه تعداد پایگاه نظامی دارد؟ علت این امر چیست؟

ترکیه : 4تا ، عراق : 4تا ، عربستان : یکی، عمان : 4تا، امارات : یکی، کویت : 6تا، قطر : 5تا، بحرین : یکی، پاکستان : 4تا، ازبکستان : 3تا، ترکمنستان: یکی، افغانستان : 4تا.

برای کنترل نظامی آن کشورها و همچنین جلوگیری از قدرتمند شدن ایران و تهدید ایران و در صورت نیاز حمله نظامی

برچسب شده در: