جواب فعالیت صفحه ۵ ریاضی و امار یازدهم انسانی


haladars شهریور 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵ ریاضی و امار یازدهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 ریاضی و امار یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 5 ریاضی و امار یازدهم

در جدول زیر روبه‌روی گزاره‌های داده شده ارزش آنها را با علامت مشخص کرده و نیز با توجه به ارزش داده شده با یک گزارهٔ ساده، گزاره مرکب را کامل کنید.

ردیفگزارهدرستنادرست
1هفته هفت روزه دارد و ماه شهریور 31 روز دارد + 
2قرآن دارای 30 جزء است و همهٔ سوره‌های آن با بسم‌الله شروع می‌شود.  +
3………………. و 8 زوج است. +
4کتاب قرآن 114 سوره دارد و ……………….+ 
557 عددی اول است و 2 عددی اول نیست.  +
65>2 و ………………. +

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه