در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 جغرافیا یازدهم

1) روی مدل های صفحه 44، 46، 47 و 50 فرآیند فرسایش، نوع و چگونگی پدید آمدن اشکال ژئومورفولوژیکی را توضیح دهید.

در صفحه 44 : رودها درنواحی کوهستانی بلند موجب ایجاد دره های عمیق v شکل می شوند.

در صفحه 46 : نفوذ آب باران که دارای اسید ضعیفی است در جاهایی که سنگ آهک وجود دارد به داخل سنگ های نفوذ کرده و موجب پیدایش درزها و شکاف هایی می شوند و با گسترش عمل انحلال موجب پیدایش غارها می شوند که در عمل رسوب گذاری در غارها در سقف غارها استلاگتیت و درکف غارها استلاگمیت ها به وجود می آیند و با خروج آب ها از ناهمواری های آهکی، چشمه های آهکی به وجود می آیند.

در صفحه 47 : در بیابان هایی مانند لوت جاهایی وجود دارد که دارای رسوبات نرم می باشد. در اثر ریزش باران های بسیار شدید در دشت لوت در 10 هزار سال پیش شیارهایی به وجود آمد. سپس با تغییر اقلیم و خشک شدن اقلیم لوت وزش بادهای شدید در روی این شیارها، کلوت ها کامل شدن و به شکل امروزی درآمده اند.

در صفحه 50 : در اثر برخورد امواج دریا به ناهمواری های سنگی ابتدا شکاف هایی را ایجاد می کند و سپس شکاف ها در اثر ادامه فرسایش توسط امواج به حفره هایی تبدیل می شود و سپس حفره ها به طاق دریایی تبدیل می شودو با ادامه فرسایش طاق دریایی از بخش اصلی جدا و به ستون های سنگی دریایی تبدیل می شود

2) الف) کدام یک از اشکال فرسایش بیابانی یا ساحلی را تاکنون در محل زندگی خود یا مناطق دیگر دیده اید؟

بستگی به محل زندگی افراد دارد. مثلا کسانی که در نواحی خشک و بیابانی کشور زندگی می کنند احتمالا تپه های ماسه ای، سنگ فرش بیابان ویاردانگ را دیده اند و…

ب) اگر قرار باشد با یک گروه طبیعت گرد برنامه بازدید علمی و تحقیقی دربارهٔ اشکال فرسایشی داشته باشید، پیشنهاد شما کدام نواحی و اشکال فرسایشی است؟ چرا؟

بستگی به منطقه مورد بازدید دارد و…مثلا اگر منطقه مورد بازدید استان کرمان باشد می توان بازدید از کلوت ها را پیشنهاد داد زیرا بسیار زیبا هستند و…ر