جواب فعالیت صفحه 50 روانشناسی یازدهم


haladars شهریور 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 50 روانشناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 روانشناسی یازدهم

به این تصاویر نگاه کنید.
* چه تفاوتی در رفتار کودکان می بینید؟

* تصویر بالایی بیشتر تنهایی را می پذیرد اما تصویر پایین روابط اجتماعی را می پذیرد.

** به نظرتان کدام یک رشد اجتماعی بیشتری دارند؟ چرا؟

** تصویر پایین، زیرا همه با هم و در کنار هم خواهند بود و در مواجهه با مشکلات توان فکری بیشتری خواهند داشت. در واقع کودکی که به صورت گروهی بازی می کند رشد اجتماعی بهتری خواهد داشت.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه