در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات چهارم

1- بعد از ورود آریایی ها به ایران، اوّلین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟

مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیااکو تشکیل دادند.

2- محلّ سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور آنها خط بکشید

جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات چهارم
جواب فعالیت صفحه 50 مطالعات چهارم

3- با توجّه به تصاویر، بگویید اگر شما به تپه ی هگمتانه و موزه ی آن رفته بودید، کدام اشیا برایتان جالب تر بود؟ چرا؟ در این باره گفت وگو کنید.

image 118

4- هنگام بازدید از موزه ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟ در این مورد پرس وجو کنید و نتیجه را بنویسید.

سکوت را رعایت کنیم

به اشیا دست نزنیم

عکس برداری و فیلم برداری نکنیم.

جواب نوع دوم: وقتی به بازدید این آثار می‌رویم باید مواظب باشیم به آنها آسیب نرسانیم یا اینکه زیاد عکس برداری نکنیم زیرا نور فلش به آثار تاریخی آسیب می‌رساند. نظافت را در مکان‌های تاریخی رعایت کنیم. نظم و اخلاق اجتماعی را در محیط موزه و همچنین سکوت را رعایت کنیم.