جواب فعالیت صفحه ۵۱ ریاضی دهم انسانی


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵۱ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی

با توجّه به ضابطهٔ هر تابع و مانند نمونه، مجموعهٔ مقادیر یا بُرد هر تابع را مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 51 ریاضی دهم انسانی
image 99
image 100
image 101

image 102
image 103

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه