جواب فعالیت صفحه ۵۲ تفکر و سبک زندگی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۵۲ تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۵۲ تفکر و سبک زندگی هفتم

سبک زندگی افراد زیر را با هم مقایسه کنید و از آنها نتیجه گیری کنید.

جواب فعالیت صفحه 52 تفکر و سبک زندگی هفتم

تفاوت: خانواده ما به هم احترام می گذارند اما خانواده … به هم احترام نمی گذارند.

شباهت: در خانواده ما همه دوست دارند تحصیل کنند و در خانواده. هم همه دوست دارند تحصیل کنند.

دلیل: هر خانواده رسم و رسومات مختلفی دارند.

فعالیت در خانه

سبک زندگی خانواده خود را با خانواده یکی از آشنایان مقایسه کنید شباهت ها و تفاوت ها و دلایل این تفاوت ها را بنویسید.

خانوادۀ من در برنامه ریزی هایشان عجله نمی کنند و به خوبی کارهایشان انجام می دهند خانواده من باهم رفتار های بیجا و بی مورد انجام نمی دهند با دقت بیشتری به امور و مسائل زندگی می پردازند و به دستور دینی و اسلام طبق قانون اساسی و مقررات عمل می کنند

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها