جواب فعالیت صفحه 52 روانشناسی یازدهم


haladars شهریور 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 52 روانشناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 روانشناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 روانشناسی یازدهم

به دو مثال زیر توجه کنید.
مینا 6 ساله است. به سراغ قفسه های بالایی آشپزخانه می رود بدون اجازه مادر مقداری شکلات برمی دارد. هنگام پایین آوردن دستش، یک فنجان می شکند.
برادر دوقلوی مینا برای کمک به مادرش ناگهان دستش به سینی فنجان ها می خورد و سه فنجان را می شکند.
عمل کدام یک از این ها اخلاقی نیست؟

این دو مثال را برای دو کودک 6ـ 5 ساله تعریف و پاسخ را یادداشت کنید و به کلاس ارائه دهید.

بچه های 5 الی 6 ساله، به دلیل نوع استدلال خود، رفتار مینا را به دلیل عدم اطلاع مادر غیراخلاقی می دانند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه