در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 52 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 52 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: کیسه‌ی پلاستیکی ضخیم، قاشق چوبی، آب، گچ، دستکش، شن

مدلی از یک سنگ رسوبی بسازید.
1- دو لیوان آب درون کیسه‌ی پلاستیکی ضخیمی بریزید. یک لیوان گچ به آن اضافه کنید.
2- با یک قاشق چوبی، این مخلوط را هم بزنید.
3- مخلوط سنگ ریزه‌ها را درون کیسه‌ی پلاستیکی بریزید.
4- یک لیوان شن به مخلوط اضافه کنید.
5- مدّتی صبر کنید تا مخلوط درون کیسه خشک شود.
6- سنگی را که ساخته‌اید، از کیسه خارج کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

 این سنگ شبیه نوعی سنگ رسوبی است که در آن سنگ‌هایی با تکه‌های زیر و درشت و متفاوت دیده می‌شود.

برچسب شده در: