جواب فعالیت صفحه ۵۳ علوم نهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵۳ علوم نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 53 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 53 علوم نهم

دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید).

الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی 100N جعبه را هل می دهند.

image 196

نیروی خالص صفر است.

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی 120N و دانش آموز سمت راست با نیروی 50N جعبه را هل می دهد

image 198

نیروی خالص 70N است.

پ) هر دو دانش آموز با نیروی 60N جسم را به طرف راست هل می دهند.

جواب فعالیت صفحه 53 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه 53 علوم نهم

نیروی خالص 120N است زیرا هر دو در یک جهت نیرو وارد می کنند.

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه: با توجه به هدف کتاب می توان گفت: هر چه نیروی خالص بیشتر شود شتاب جسم نیز بیشتر می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه