در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 53 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 53 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: کَرِه، شکلات، سه پایه، توری، چراغ الکلی، قاشق، ظرف

1- ظرفی فلزّی یا شیشه‌ای را روی چراغ الکلی قرار دهید.
2- مقداری کَرِه و شکلات جامد درون ظرف بریزید.

جواب فعالیت صفحه 53 علوم چهارم

3- کمی صبر کنید تا کَرِه و شکلات ذوب شوند.
4- با یک قاشق، کَرِه و شکلات را هم بزنید.


5- پیش‌بینی کنید که اگر ظرف را از روی شعله بردارید، چه اتّفاقی می‌افتد.

 کره و شکلات ذوب شده کم کم سفت می‌شود.


6- کمی صبر کنید تا مخلوط سرد شود؛ چه مشاهده می‌کنید؟ آنچه را مشاهده کردید با پیش‌بینی خود مقایسه کنید. 

دوباره مخلوط کره و شکلات به حالت جامد در می‌آیند.

– از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

بعضی از مواد در اثر گرما ذوب شده و بر اثر سرما دوباره به حالت اول خود یعنی جامد در می‌آیند.

برچسب شده در: