در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 54 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 54 مطالعات هفتم

۴.  کاربرگۀ شمارۀ (4) قله های مهمّ ایران را در کلاس کامل کنید.

قلّه های مهم ایران

روی نقشه نام قلّه هایی را که نوشته نشده است بنویسید.

دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.

کدام قلّه ها آتشفشان بوده اند؟ بنویسید

image 9

قله های لاله زار – تفتان – دماوند – هزار – سهند و سبلان قله های آتش فشانی بوده اند