در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: سوزن ته گرد، تابه‌ی کوچک دسته‌دار، لیوان، بشقاب، گِل رُس، دستکش

در انجام این فعّالیت از دستکش استفاده کنید.
1- در گروه خود با گِل رس گلوله‌هایی کوچک درست کنید.
2- با سوزن ته گرد، وسط این گلوله‌ها را سوراخ کنید. صبر کنید تا گلوله‌ها خشک شوند.

image 125

3- به کمک یک بزرگ‌تر، تعدادی از گلوله‌های خشک شده را گرما دهید.

– پیش‌بینی کنید کدام گلوله‌ها درون آب، شکل خود را حفظ می‌کنند. 

گلوله‌هایی که گرما را بیشتر دریافت کرده‌اند.


– برای بررسی پیش‌بینی خود، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.
– گلوله‌های سالم را رنگ‌آمیزی کنید و با استفاده از آنها تسبیح، گردن بند، دست بند و… بسازید.

جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم
جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم

برچسب شده در: