جواب فعالیت صفحه ۵۵ علوم چهارم


haladars دی 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵۵ علوم چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: سوزن ته گرد، تابه‌ی کوچک دسته‌دار، لیوان، بشقاب، گِل رُس، دستکش

در انجام این فعّالیت از دستکش استفاده کنید.
1- در گروه خود با گِل رس گلوله‌هایی کوچک درست کنید.
2- با سوزن ته گرد، وسط این گلوله‌ها را سوراخ کنید. صبر کنید تا گلوله‌ها خشک شوند.

image 125

3- به کمک یک بزرگ‌تر، تعدادی از گلوله‌های خشک شده را گرما دهید.

– پیش‌بینی کنید کدام گلوله‌ها درون آب، شکل خود را حفظ می‌کنند. 

گلوله‌هایی که گرما را بیشتر دریافت کرده‌اند.


– برای بررسی پیش‌بینی خود، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.
– گلوله‌های سالم را رنگ‌آمیزی کنید و با استفاده از آنها تسبیح، گردن بند، دست بند و… بسازید.

جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم
جواب فعالیت صفحه 55 علوم چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه