در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 مطالعات پنجم

3. هم اکنون رئیس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟

آقای سید ابراهیم رئیس الساداتی معروف به رئیسی، آقای رضامراد صحرایی

5. کار برگه‌ی شماره‌ی (9) را اجرا کنید.

چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟

1-  نمودار را کامل کنید.

image 4

2- هریک از اخبار زیر به فعّالیت های کدام قوّه مربوط است؟

– قانون مالیات شرکت ها به تصویب رسید.                                                  (       قوه مقننه       )

– امروز رئیس جمهور کارخانه ی فولاد را افتتاح کرد.                                       (      قوه مجریه       )

– آقای سعیدی با یک نفر بر سر قرارداد خرید زمین اختلاف پیدا کرده است.     (     قوه قضائیه       )

– وزیر راه اعلام کرد: خطّ آهن سریع السیر تهران – اصفهان ساخته می شود.   (      قوّه ی مجریه   )

– امروز قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس بررسی می شود.             (       قوه مقننه       )