در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 تاریخ دوازدهم

بررسی شواهد و مدارک

متن زیر را بخوانید و به پرسش‌های مربوط به آن پاسخ دهید.
«زمانی که به تأدیب جهال و رفع اغتشاش ولایت، مرکب همایون شاهنشاه (محمدشاه)… با چهل عرّاده توپ و چهل هزار قشون …تشریف فرمای اصفهان گردید … معبرها و قراول خانه‌های شهر جمیعاً چاتمه سرباز مستحفظ، از خان‌ها تفنگ می‌خواستند و از اعیان و ملاها مقصر، از ساکنین بلده و دهات سیورسات، از مالکین و عمال شهر و بلوکات هشتاد هزار تومان بقایای لاوصول سنوات و زارعین مستأصل، سلطان زمان در غضب، … توپچیان و سربازان قیامت به پا کردند. میرغصبان خون اشرار ریخته … آحاد ناس به ذکر «وانفسا» گرفتار، فردی از افراد را یارای گفتار نبود. عاقبت تدبیر شفاعت به دست تقلید این جماعت بود که روزی جهت تفریح شاهنشاه مبرور بقال بازی و اسباب خوانچه به حضور مبارک بردند … بی عدالتی‌های … مستحفظین و محصلین و مستوفیان و مباشران تمام ظاهر کردند، همان روز از خاصیت این حکمت عملی، موکلین ممنوع، متهمین معاف، بقایا بخشیده شدند (تحویلدار اصفهانی، جغرافیای اصفهان، ص 87).

1- برداشت آزاد شما از متن چیست؟

نبود آزادی‌های سیاسی و قانونی برای مردم و در عوض وجود اختیارات و آزادی و خودسری‌های مأموران و نمایندگان دولت در ظلم و ستم نسبت به مردم و دفع خشونت آمیز اعتراضات مردم. این نشان از بی‌عدالتی و تبعیض اجتماعی در جامعه دارد و هیچ مرجع قانونی مستقلی برای رسیدگی به اعتراضات وجود نداشت.

2- هنرمندان پیام مظلومان و ستم مأموران حکومت را چگونه به گوش محمدشاه رساندند؟

در روز شادی و تفریح شاه در قالب نمایش و بازی پیام خود را به گوش شاه رساندند.