جواب فعالیت صفحه 58 جغرافیا دوازدهم


haladars مهر 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 58 جغرافیا دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 جغرافیا دوازدهم

1- اگر خطوط لوله نفت و گاز در کشور نبود با چه مشکلاتی در توزیع و مصرف فراورده‌های نفتی و گاز روبه رو می‌شدیم؟ توضیح دهید.
در آن صورت، نفت و گاز با کمک حمل و نقل جاده‌ای و ریلی منتقل می‌شد که مشکلات زیادی را دربرداشت؛ از جمله: پخش و گسترش این مواد در منطقه ناشی از واژگونی و رخداد حوادث در این زمینه و به دلیل ماهیت خطرناک این مواد باید در کلیهٔ مراحل تولید، انبار، حمل و نقل آنها شاخص‌ها و مواد ایمنی را در نظر گرفت چون در غیر این‌صورت به فجایع انسانی و زیست محیطی منجر می‌شود.

2- با توجه به آمار و ارقام این درس، تعداد مسافران ومیزان بار جابه جا شده در ایران را در چهار شیوه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و آبی مقایسه کنید.
هوایی: ۲۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ و ۸۶/۴ هزار تن بار در همین سال / جاده‌ای: نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل قابلیت جابه‌جایی کمتر بار و مسافر را دارد.

3- روی یک برگ کاغذ A4 جدولی مشابه جدول زیر طراحی کنید و با استفاده از یافته‌های خود در این درس مزایا و محدودیت‌های انواع شیوه‌های حمل و نقل مسافر و بار را داخل ستون‌ها توضیح دهید..

 خط لولههواییآبیریلیجاده‌ای
سرعت – زمانزیاد – کمسریع – کمبسیار – کمزیاد – متوسطزیاد – نسبتاً زیاد
نوع و حجم بارمناسب برای کالاهای حجیم، مایعات و…کالاهای کم‌حجمحجم زیاد کالا و کالاهای حجیمفله‌ای – کانتینریظرفیت حمل کالا کمتر از آبی و ریلی
راحتی مسافربسیار زیادبسیار راحتبیشتر از خودرومتفاوت
آلودگی محیط زیستآلودگی کمداردکمبسیار کمتر از جاده‌ایآلایندگی زیاد، تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی هوا
مسافتبسیار طولانیبسیار طولانیبسیار طولانینسبتاً طولانیکوتاه
ترافیکنداردنداردزیاد
هزینهمقرون به صرفهپر هزینه استمقرون به‌صرفه‌ترین شیوهمتوسطاحداث پایانه‌ها کم هزینه‌تر است

4- تحقیق کنید: چرا روز 26 آذر ماه «روز ملی حمل و نقل» نام گرفته است؟
این روز یادآور فرمان راحل در سال ۱۳۶۲ در زمینهٔ اعزام کامیون‌ها به بنادر جنوبی برای تخلیهٔ کالاهای وارداتی از منابع دریایی کشور است. این روز برای آگاه‌سازی هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز حمل و نقل شناخته شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه