در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 دفاعی دهم

با مراجعه به منابع معتبر نمودار زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 58 دفاعی دهم

فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران :

1- نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

2- نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

3- نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

4-نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :

* نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

* نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

* نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

* نیروی قدس پاسداران انقلاب اسلامی

* سازمان بسیج مستضعفین

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

* سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران (ساصد)

* سازمان صنایع هوایی ایران

* سازمان صنایع دریایی

* سازمان صنایع هوافضا

فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی:

* مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

* راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

* پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

* آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

برچسب شده در: