در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 58 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 58 زیست یازدهم

استفاده از نمک ید دار می تواند ید مورد نیاز بدن را تأمین کند. تحقیق کنید که نمک های یددار در چه شرایطی خواص خود را حفظ می کنند و چه غذاهایی مانع جذب ید می شوند؟

شرایط حفظ نمک ید دار

نمک ید دار را باید دور از نور ، هوا و رطوبت نگه داشت. بسته بندی اولیه نمک ید دار دارای چنین شرایطی است .

جنس ظرفی که نمک ید دار در آن نگه داری می شود باید پلاستیکی ، چوبی ، سفالی و یا شیشه های تیره باشد.

زمان اضافه کردن آن به غذا باید در انتهای زمان پخت باشد تا حداکثر مقدار ید در آن حفظ شود.

نمک ید دار را نباید بیش از یک سال نگه داری کردچون بخشی از ید آن از بین می رود.

غذا هایی که مانع جذب ید می شوند:

خانواده کلم، ذرت و سویا از مهم ترین موادی هستند که مانع جذب ید می شوند.