جواب فعالیت صفحه ۶ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوم

1- برای شمارش شکل‌ها، دسته‌های ده تایی جدا کنید و با کامل کردن جدول، تعداد شکل‌ها را بنویسید.

image 128 8
جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوم

– به عدد: 27 
– به حروف: بیست و هفت

2 ده‌تایی و 3 یکی را به صورت 23 می‌نویسیم و می‌خوانیم: بیست و سه
عدد 47 یعنی 4 ده تایی و 7 یکی.
می‌توانیم این عدد را در جدول قرار دهیم.

image 129

به عددهای 23 و 47 عددهای 2 رقمی می‌گوییم. رقم‌های هر کدام را نام ببرید.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی دوم

در 23 عددهای 2 و 3 و در 47 عددهای 4 و 7

2- با رقم‌های 3 و 5 هر چقدر می‌توانید عدد دو رقمی بنویسید.

55,53,33,35

2 عدد دو رقمی نوشتید یا 4 عدد دو رقمی؟ توضیح دهید و در این مورد در کلاس گفت‌و‌گو کنید.

4 عدد دورقمی


حالا با رقم‌های 7 و 4 عددهای دو رقمی بنویسید.  

77,74,44,47

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه