در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

پاسخ فعالیت صفحه 6 مطالعات هفتم

1. آقای مسعودی ۴۰ سال دارد و پزشک است. او در هریک از نقش های زیر چه مسئولیت هایی به عهده دارد؟

الف) به عنوان پدر: تأمین وسایل مورد نیاز خانه، تصمیم گیری در مواقع حساس و مهم، محبت و احترام به فرزندان و تلاش برای تربیت صحیح آن ها، فراهم کردن امکانات تحصیل و …

ب) به عنوان همسر: محبت، توجه و احترام به همسر، همکاری و تقسیم کار با همسر در انجام امور منزل ، همکاری و همدلی در تربیت فرزندان، فراهم کردن وسایل زندگی مانند غذا، لباس و …

ج) به عنوان پزشک: به بیماران خود رسیدگی و برای بهبود آن ها تلاش کنند.

د) به عنوان فرزند پدر و مادر خود: محبت، توجه و احترام نسبت به پدر و مادر، دیدار با آنان، برآوردن خواسته هایشان و کمک و رسیدگی به آنان.

ن) به عنوان همسایه: مشارکت در اداره ساختمان، ارتباط مناسب و کمک و همدلی به همسایگان در موقعیت های مختلف.

همچنین ببینید: سوالات متن درس 2 مطالعات هفتم

برچسب شده در: