در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

1- نام مسجد محلّه‌ی شما چیست؟ به کمک بزرگ‌ترها پرس‌وجو کنید که در مسجد محلّه‌ی شما چه فعّالیت‌هایی انجام می‌شود. آن گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجّه به آنچه در کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.)

2- برای بهتر شدن بوستان محلّه‌تان، چه پیشنهادی دارید؟

اهالی محل نظافت را در بوستان رعایت کنند. وسایل ورزشی و بازی بیشتری نصب شود. به گل‌ها – درخت‌ها و چمن‌ها آسیب نرسانیم.

پاسخی دیگر:حضور بیش از پیش خانواده ها در آن برای حضور کمتر اراذل و اوباش – گزارش حضور اراذل و اوباش به پلیس، ایجاد فضای بازی برای کودکان، ایجاد سرویس بهداشتی و آب خوری، نور مناسب برای حضور خانواده ها در شب