جواب فعالیت صفحه ۶۰ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۶۰ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۶۰ ریاضی پنجم

۱- در یک دبستان که ۱۵۰ نفر دانش آموز دارد، ۲۴ نفر دانش آموز پایه‌ی پنجم هستند.

الف) نسبت تعداد دانش آموزان پایه‌ی پنجم این دبستان را به تعداد کلّ دانش آموزان تعیین کنید. این نسبت را تا حدّ امکان ساده کنید.

ب) یک نسبت مساوی با نسبت به دست آمده بنویسید که مخرج آن ۱۰۰ باشد.

image 75

۲- هر سال از اوایل شهریور ماه، مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میانکاله آغاز می‌شود. یک‌سال، ۱۰۰۰۰ قو و ۲۰۰۰۰ اردک به این تالاب آمدند. پس از پایان فصل مهاجرت، ۲۰۰ قو و ۱۰۰۰ اردک در این تالاب باقی ماندند. تعیین کنید:

الف) چند درصد از هریک از این پرندگان در تالاب ماندند؟
ب) چند درصد از هریک از این پرندگان به محلّ اوّلیه‌ی خود بازگشتند؟

image 76

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه