جواب فعالیت صفحه ۶۰ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶۰ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی چهارم

1- راحله، غزل و بهاره می‌خواستند 22 شکلات را بسته بندی کنند و در هر بسته 4 شکلات بگذارند. آنها می‌خواستند تعداد بسته‌ها را حساب کنند. پس هرکدام به روش خود این کار را انجام دادند. راه‌حل‌های آنها را کامل کنید و توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 60 ریاضی چهارم

روش راحله: راحله 22 دایره کشید و آنها را به دسته‌های 4تایی تقسیم کرد.
پس فهمید که 5 بسته درست می‌شود و 2 تا باقی می‌ماند.
این تعداد باقی مانده را هم دیگر نمی‌توان دسته بندی کرد؛ زیرا 2<4

image 12

روش غزل: غزل یک محور کشید.
4 تا 4 تا فلش رسم کرد و به عقب برگشت و دید که 5 فلش 4 ‌تایی رسم می‌شود و 2 واحد اضافه می‌آید که با آن‌ها نمی‌توان فلش 4‌تایی رسم کرد.
روش بهاره: بهاره یک تقسیم نوشت. بعد برای پیدا کردن خارج قسمت آن،

image 13

ضرب‌های مختلف نوشت و جواب ضرب‌ها را با مقسوم مقایسه کرد.

3×4=12
12<22
4×4=16
16<22
5×4=20
20<22
6×4=24
24>22

2- با توجّه به مسئله‌ی بالا می‌توانیم بگوییم: «تعداد شکلات‌های باقی مانده از تعداد شکلات‌های یک بسته کمتر است» یا می‌نویسیم:

image 11

مقسوم علیه > باقی‌مانده  یعنی 4 > 2
در این تقسیم، می‌توانیم بگوییم 5 بسته‌ی 4 تایی به دست می‌آید و 2تا باقی می‌ماند. یعنی :

5×4+2=22

عبارت‌های زیر را رابطه‌های تقسیم می‌نامند.

مقسوم = باقی مانده + مقسوم علیه × خارج قسمت
مقسوم علیه > باقی‌مانده

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    خیلی بد بود
    آخه این خدا

    1. ناشناس

      خیلی خوبهههههههههههه