در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 زیست یازدهم

تحقیق کنید که برای پیشگیری از دیابت نوع II چه باید کرد؟

مهمترین کار هایی که برای پیشگیری از دیابت نوع II  باید انجام داد عبارت اند از:

1( برخورداری از رژیم غذایی متوازن

2( جلوگیری از افزایش وزن و تجمع بافت چربی

3( ورزش

4( اندازه گیری قند خون

همچنین به روز نگه داشتن دانش شخصی درباره ی بیماری و دانستن توصیه های به روز پیشگیری از آن برای جلوگیری از بیماری ضروری است.