در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 علوم چهارم

برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، با وسایلی که در اختیار دارید آزمایش مناسبی را طراحی و اجرا کنید. نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

مواد لازم: آهن ربا، مقداری براده آهن و تعدادی گیره‌ کاغذ – آهن ربا را به براده آهن نزدیک می‌کنیم، می‌بینیم که مقدار زیادی براده جذب دو سر آهن ربا می‌شود.

سپس تلاش می‌کنیم که براده‌ها را به وسط آهن‌ربا جذب کنیم که می‌بینیم مقدار کمی براده وسط آهن‌ربا شده است. این مورد را با گیره کاغذ نیز امتحان می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که خاصیت آهن ربایی در قطب‌های آهن ربا بیشتر است.

برچسب شده در: