در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 61 مطالعات هشتم

5- انگیزه و اهداف امام حسین (ع) از قیام عاشورا چه بود؟ فهرست کنید.

اصلاح امّت – امر به معروف و نهی از منکر – پیاده کردن سیره پیامبر اکرم (ص)

6- منظور از زنده نگه داشتن قیام ابا عبداللّه (ع) چیست؟ گفت وگو کنید.

حضرت زینب پس از قیام کربلا در دوران اسارت با سخنرانی های کوبنده و محکم و  روشنگذانه اهداف قیام کربلا را مشخص کرد و چهره ی واقعیه خاندان بنی امیه را نشان داد