در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 63 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 63 علوم چهارم

1-میخ را روی میز بگذارید. یک قطب آهنربا را روی یک سر آن قرار دهید. آهنربا را تا سر دیگر میخ بکشید. این کار را در همان جهت تا 50 بار تکرار کنید ( دقت کنید که آهنربا را درخلاف جهت تعیین شده حرکت ندهید).

2-این میخ را به گیره های کاغذ یا براده های آهن نزدیک کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

میخ گیره‌ها و براده‌های آهن را جذب می‌کند.

برچسب شده در: