جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم


haladars دی 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم

1- مانند نمونه، با یک کاغذ شفّاف، هر یک از شکل‌های زیر را نیم دور (180 درجه) حول (دور) نقطه‌ی داده شده بچرخانید و قرینه‌ی آنها را پیدا کنید.

image 61

2- فعّالیت قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.

image 60

3- کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده را نشان می‌دهند؟

رنگ‌ها هم اندازه نیستند و نمی‌توانند قرینه هم باشند.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه