جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی چهارم


haladars آذر 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم

1- 48 مداد داریم و می‌خواهیم آنها را به طور مساوی بین 4 نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چند مداد می‌رسد؟

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم

ابتدا 4 ده تایی یا 40 را بین 4 نفر تقسیم می‌کنیم. به هر کدام چندتا ده تایی می‌رسد؟ 1 یعنی چندتا؟ 10
آیا 8 تای باقی مانده را می‌توان بین 4 نفر تقسیم کرد؟ بله

image 61

حالا 8 تا یکی را بین 4 نفر تقسیم می‌کنیم. به هر کدام چندتا می‌رسد؟ 2
در مجموع؛ به هر کدام چند مداد رسید؟ 12

image 62

حالا اگر 48 مداد را به طور مساوی بین 2 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام چند مداد می‌رسد؟ شکل را کامل کنید، سپس تقسیم آن را انجام دهید.

image 60

از 40 مداد به هرکدام چند تا می‌رسد؟ 2 ده تایی یعنی چند تا مداد؟ 20
از 8 مداد به هرکدام چندتا می‌رسد؟ 2
روی هم چند مداد به هر کدام می‌رسد؟ 24
آیا 48 بر 2 و 4 بخش پذیر است؟ چرا؟ بله زیرا باقی مانده‌ی آن بر 4 و 2 برابر صفر است.

image 64

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه