در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 مطالعات چهارم

1- کار مهمّ اشکانیان چه بود؟

آن ها بیگانگان و جانشینان اسکندر که سلوکیان نام داشتند را از ایران بیرون کردند.

2- سورنا و آریو برزن هرکدام چه کار ارزشمندی انجام دادند؟

آریو برزن سردار ایرانی در جنگ بین ایران و سپاه اسکندر تا آخرین نفس با سپاه دشمن جنگید. سورنا سردار ایرانی اشکانیان با سپاه روم جنگید و کراسوس سردار رومی را کشت.

3- اگر قرار باشد با گروهی گردشگر برای بازدید از تخت جمشید بروید، چه وسایلی را همراه خود می برید؟

دوربین عکاسی و فیلمبرداری- دفترچه و خودکار- کلاه و بطری آب