در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 66 علوم هفتم همراه شما هفتمی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 66 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 66 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 66 علوم هفتم

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.

 کار خوبی کردی به من سر زدی.

 بلند کردن وزنه 160 کیلوگرمی کار سختی است.

خواندن کتاب علوم هفتم، کار راحت و شیرینی است

 کار خوبی کردی با من تماس گرفتی!

اینگونه ورزش کردن کار من نیست

برچسب شده در: