در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات هشتم

2- همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن‌گونه با ابومسلم و برمکیان، رفتار کردند؟

یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:

الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.

 ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطئه و دسیسه بودند.

جواب نوع دوم: ابومسلم به اهداف شوم آنها آگاهی داشت، بنابراین وجود او را مانعی برسر راه قدرت خویش می‌دیدند، خلفای عباسی عنوان تشریفاتی داشتند بطوری‌که نمی‌توانستند مستقیما در اداره امور دخالت کنند و قدرت و نفوذ برمکیان به اندازه‌ای زیاد شده بود که سبب ترس و وحشت خلیفه شده بود.

3- روی نقشه، به قلمرو حکومت بنی‌عباس دقت کنید و بگویید شامل کدام سرزمین‌ها بوده است. دور شهری که مرکز خلافت بنی‌عباس بوده ، خط بکشید.

سرزمین عباسیان شامل ایران – عراق – ماوراءالنهر – شبه جزیرهٔ عربستان و قسمت‌هایی از شمال افریقا و جنوب اروپا بود.
پایتخت عباسیان: بغداد بود

جواب نوع دوم:ایران، عربستان، شام، فلسطین، مصر، لیبی و الجزایر• 3-مرکز خلافت: بغداد.

4- الف) به نظر شما شباهت‌های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟

الف) شباهت ها:

1) هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند؛

2) معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.

3) امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.

4) آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیت علیهما سلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.

5) هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامی بی توجه و یا کم توجه بودند.

جواب کوتاه تر:


1- هردو حکومت را با توسل به زور و حیله و نیرنگ وفریب دادن مردم بدست آورده بودند.


2- هردو با امامان و شیعیان دشمنی داشتند چون آنها را مانعی بر سر راه خود می‌دیدند و هردو به عیش و نوش و خوش‌گذرانی می‌پرداختند.

ب) تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟

تفاوت ها:

عباسیان سیاست قوم گرایی امویان و برتری دادن اعراب نسبت به ایرانیان را ادامه ندادند، از این رو، در دوران خلافتآنان مقام و موقعیت سیاسی واجتماعی   ایرانیان مسلمانان ارتقا یافت و موفق شدند به مناصب بالای حکومتی مثل وزارت،حکومت ولایات و فرماندهی سپاه دست یابند.


جواب نوع دوم:
عباسیان در اداره امور حکومت و مقام وزارت و فرماندهی سپاه

از ایرانیان بهره می‌بردند. اما امویان به غیر اعراب ارزشی قائل نبودند و مورد تحقیر و توهین قرار می‌دادند و در بیشتر ولایات ایران از سران و بزرگان قبایل عرب استفاده می‌کردند تا اینکه بتوانند کنترل کنند.