جواب فعالیت صفحه ۶۸ ریاضی ششم


haladars دی 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶۸ ریاضی ششم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم

1- در شکل زیر، قرینه‌ی نقاط داده شده نسبت به نقطه‌ی «م» را بنویسید.

image 79
ژ = قرینه‌ی جر = قرینه‌ی تخ = قرینه‌ی آ
س = قرینه‌ی چز = قرینه‌ی ثد = قرینه‌ی ب
ش = قرینه‌ی حژ = قرینه‌ی جذ = قرینه‌ی پ

2- قرینه‌ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخّص کنید.

جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه