آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی نهم

7

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب صفحه ۷ ریاضی نهم

مجموعه‌ٔ عددهای جدول فعالیت قبل را D بنامید؛ سپس عضوهای مجموعه D را در نمودار وِن روبه‌رو بنویسید:

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی نهم

D={10,−۱۰,۱۲,۶,۴,۲,−۴,۱۸,−۲}

در نمودار بالا، عضوهایی را که بر ۳ بخش پذیر است با یک منحنی بسته مشخص کنید و B بنامید. B={6,12,18}

مجموعه B را بنویسید. آیا هر عضو B، عضوی از D نیز هست؟ بله

در مجموعه D، عددهای زوج را مشخص کنید و آن را C بنامید؛ C={10,6,2,12,18} آیا C=D؟ خیر 

همان طور که دیدید، عضوهای مجموعهٔ B همگی در D هست؛ یعنی هر عضو B، عضوی از D است؛ در این صورت مجموعهٔ B زیر مجموعهٔ D است و می‌نویسیم 𝐵⊆𝐷

نکته

آیا مجموعه C زیر مجموعه D است؟ خیر

با توجه به تعریف زیر مجموعه، واضح است که هر مجموعه، زیر مجموعهٔ خودش هست؛ یعنی اگر A مجموعه‌ای دلخواه باشد، داریم: 𝐴⊆𝐴

نکته

اکنون زیرمجموعه‌ای از D را مشخص کنید که عضوهای آن عددهای فرد باشد؛ نام دیگر این مجموعه چیست؟ {}- تهی 

آیا عبارت {۱۰,۴,−۶,۲}⊆D درست است؟ چرا؟ خیر- زیرا −۶∉D

اگر بتوانیم عضوی در B‌ بیابیم که در A نباشد، می‌گوییم B زیر مجموعهٔ A نیست و می‌نویسیم 𝐵⊈𝐴

نکته

آیا در مجموعهٔ تُهی عضوی هست که در مجموعهٔ دلخواهی مانند A نباشد؟ خیر

مجموعهٔ تهی زیرمجموعهٔ هر مجموعه ای دلخواه مانند A است؛ یعنی؛ ∅⊆𝐴

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه