جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی و آمار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی و آمار دوازدهم

۱) فرض کنید بخواهیم تعداد اعداد ۴ رقمی را که با ارقام ۱ تا ۷ می‌توان نوشت، حساب کنیم. در این صورت، داریم: (تکرار ارقام مجاز نیست.)

image 42

(توجه دارید که با جابه‌جایی هر رقم از این عدد ۴ رقمی با رقم دیگر، یک عدد ۴ رقمی جدید حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، در این جایگشت‌ها، ترتیب قرار گرفتن اشیای انتخاب شده، اهمیت دارد.)

۲) به چند طریق می‌توانیم سه کتاب را از بین ۵ کتاب متمایز، انتخاب کنیم و در یک ردیف بچینیم؟

image 43

جواب سوال ۳

image 44

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها