جواب فعالیت صفحه ۷ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷ علوم نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 علوم نهم همراه شما هستیم.

جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.


الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته‌اند چه ویژگی مشترکی دارند؟

به غیر از هلیم (در گروه ۱۸) در بقیه گروه ها تعداد الکترون های لایه ظرفیت در عنصرهای زیر هم با هم برابر است. مثلا در گروه ۱ همه عنصرها ۱ الکترون در لایه ظرفیت خود دارند.

ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای (۱۷Cl) ، (۱۲Mg) ، (۱۴Si) مشخص کنید. مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 7 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه 7 علوم نهم

سیلیسیم: ستون (گروه) 4 / منیزیم: ستون (گروه) 2 / کلر: ستون (گروه) 7

پ) سدیم، فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است. تصویرهای زیر برخی ویژگی های این فلز را نشان می دهد. کدام یک از عنصرهای (۱۲Mg) و (۳Li) ویژگی هایی شبیه به سدیم (۱۱Na) دارند؟ چرا؟

 عنصر لیتیوم بیشتر شبیه به 11Na ( سیم) است زیرا ۱(۲ = iا که مانند سدیم فقط یک الکترون در لایه ظرفیت خود دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه