آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم نهم

7

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷ علوم نهم

جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.

الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته‌اند چه ویژگی مشترکی دارند؟

پاسخ : به غیر از هلیم (در گروه ۱۸) در بقیه گروه ها تعداد الکترون های لایه ظرفیت در عنصرهای زیر هم با هم برابر است. مثلا در گروه ۱ همه عنصرها ۱ الکترون در لایه ظرفیت خود دارند.

پاسخ کوتاه : تعداد الکترون‌های مدار آخر آن­ها برابر است و ویژگی­‌های شیمیایی مشابه ‌ای دارند.

ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای (۱۷Cl) ، (۱۲Mg) ، (۱۴Si) مشخص کنید. مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 7 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه ۷ علوم نهم

سیلیسیم : ستون (گروه) ۴

منیزیم : ستون (گروه) ۲

کلر: ستون (گروه) ۷

هر دو در ستون افقی سوم یعنی در دوره ی سه قرار دارند منیزیم در ستون عمودی دوم یعنی در گروه فلزات قلیایی خاکی است، سیلیسیوم در ستون عمودی چهارم یعنی در گروه۴ یعنی در گروه کربن قرار دارد، کلر در ستون عمودی هفتم یعنی در گروه ٧ یا گروه هالوژن ها قرار دارد .

پ) سدیم، فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است. تصویرهای زیر برخی ویژگی های این فلز را نشان می دهد. کدام یک از عنصرهای (۱۲Mg) و (۳Li) ویژگی هایی شبیه به سدیم (۱۱Na) دارند؟ چرا؟

image 18

پاسخ : لیتیم زیرا این عنصر مانند سدیم در آخرین مدار خود یک الکترون دارد پس در یک ستون (گروه) قرار می‌­گیرند ولی منیزیم در آخرین مدار خود ۲ الکترون دارد پس در ستون دیگری قرار می‌­گیرد.

پاسخ کوتاه: عنصر لیتیوم بیشتر شبیه به ۱۱Na ( سیم) است زیرا (۲ = iا که مانند سدیم فقط یک الکترون در لایه ظرفیت خود دارد.)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 3 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها