در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات هشتم

 جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات هشتم

1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری، تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه، انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی، بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی، افزایش مال وبرکت روزی، آرامش خاطر و …

 2- درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید، فکر کنید. چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید.

جلوگیری از اختلافات و در گیری های افراد و خانواده ها، ایجاد صلح و سازش میان مردم، رسیدگی به جاده ها و سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم، پرداخت دیه ی جرایم غیر عمد، حمایت از خانواده های زندانیان، کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده.

برچسب شده در: