با جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

نعمت هایی را که خداوند متعال به شما داده، را بگویید و برای قدردانی و اطاعت از او چه کارهایی انجام دهید.

نعمت سلامتی، خانواده، نعمت زندگی کردن، کوه، جنگل و… تصمیم می گیریم شکر گذار نعمت های خدا باشیم و آن ها را هدر ندهیم و اسراف نکنیم.

همچنین ببینید: سوالات درس دوم مطالعات هفتم