جواب فعالیت صفحه ۷ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات چهارم
جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات چهارم

1- در تصویر (1) چه چیزهایی می‌بینید؟ بیان کنید. در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام اند؟

در خیابان آپارتمان سازی نشده است و بیشتر از کالسکه  به عنوان وسیله‌ی نقلیه استفاده می‌شود اتوموبیل‌های قدیمی است. پیاده رو عریض‌تر و پهن‌تر است.
در تصویر دوم شکل وسایل نقلیه تغییر کرده است. در کنار ساختمان قدیمی آپارتمان سازی صورت گرفته است. پیاده رو باریک تر شده است و شکل و بافت محله تغییر کرده است. در تصویر دوم اثری از اسب و درشکه نیست. اما موتور دیده می‌شود. تعداد درخت ‌ها در تصویر دوم بیشتر شده است. ولی همچنان ساختمان قدیمی در دو تصویر دیده می‌شود.
2- کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 (تغییرات محلّه‌ی من، مصاحبه) را انجام دهید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه