جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی هفتم


haladars دی 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم

1- به اطراف خود (کلاس، خانه، خیابان و …) به دقت نگاه کنید.
آیا چیزی پیدا می‌کنید که حجم نداشته باشد؟

در تصویر مقابل چه نوع حجم‌هایی را می‌بینید؟ هندسی و غیر هندسی

image 249

آیا همهٔ آنها شکل هندسی دارند؟ خیر

آیا می‌توانید یک طبقه بندی از انواع حجم‌ها ارائه کنید؟

image 251

1- در تصویر فعالیت بالا حجم‌های هندسی را با * و غیرهندسی را با × مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم

در حجم‌های هندسی نوع آن را تعیین کنید.

در حجم‌های ترکیبی نیز مشخص کنید که از چه نوع حجم‌هایی ساخته شده‌اند.

2- با توجه به شکل‌های زیر خصوصیت‌های سه نوع حجم هندسی زیر را بنویسید.

image 252

حجم‌های منشوری: دارای دو قاعده که با هم برابرند و از مستطیل و متوازی الاضلاع کنار هم تشکیل می‌شوند.

image 247

حجم‌های هرمی: دارای یک قاعده هستند و دارای رأس می‌باشند و از مثلث‌های کنار هم تشکیل‌ شده‌اند.

image 248

حجم‌های کروی: قاعده ندارند و فاقد رأس و گوشه می‌باشند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه