در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم

1- به اطراف خود (کلاس، خانه، خیابان و …) به دقت نگاه کنید.
آیا چیزی پیدا می‌کنید که حجم نداشته باشد؟

در تصویر مقابل چه نوع حجم‌هایی را می‌بینید؟ هندسی و غیر هندسی

image 249

آیا همهٔ آنها شکل هندسی دارند؟ خیر

آیا می‌توانید یک طبقه بندی از انواع حجم‌ها ارائه کنید؟

image 251

1- در تصویر فعالیت بالا حجم‌های هندسی را با * و غیرهندسی را با × مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هفتم

در حجم‌های هندسی نوع آن را تعیین کنید.

در حجم‌های ترکیبی نیز مشخص کنید که از چه نوع حجم‌هایی ساخته شده‌اند.

2- با توجه به شکل‌های زیر خصوصیت‌های سه نوع حجم هندسی زیر را بنویسید.

image 252

حجم‌های منشوری: دارای دو قاعده که با هم برابرند و از مستطیل و متوازی الاضلاع کنار هم تشکیل می‌شوند.

image 247

حجم‌های هرمی: دارای یک قاعده هستند و دارای رأس می‌باشند و از مثلث‌های کنار هم تشکیل‌ شده‌اند.

image 248

حجم‌های کروی: قاعده ندارند و فاقد رأس و گوشه می‌باشند.

برچسب شده در: