در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

8. درس های ارمنستان و آذربایجان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (10) را در کلاس انجام دهید.

جمهوری آذربایجان، ارمنستان

متن مربوط به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بخوانید. با توجّه به نقشه و متن به طور گروهی به پرس شها پاسخ دهید.

الف)

نقشه خوانی

1-  نام رشته کوه اصلی آذربایجان …………… است.

قفقاز

2- کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد؟ این رود به کجا می ریزد؟

 رود ارس

3- کدام شهر جمهوری آذربایجان و ایران همنام هستند؟

آستارا

4- اگر کسی بخواهد برای تعطیلات نوروز به کشور آذربایجان سفر کند، چه لبا سهایی باید همراه خود ببرد؟ چرا؟

 لباس گرم ، زیرا آذربایجان سرزمینی کوهستانی و آب و هوای آن سرد می باشد.

5- چرا ماهیگیری در جمهوری آذربایجان رونق دارد؟

به خاطر نزدیک بودن به دریا

6- چرا کشاورزی در جمهوری آذربایجان بسیار پررونق است؟

به دلیل وجود جلگه های پست آبرفتی در نواحی داخلی و شرقی

7- جمهوری آذربایجان در چه زمینه هایی با کشور ایران مشترک است؟

مسلمان هستند، عید نوروز دارند ، دارا بودن منابع نفت و گاز و صنایع دستی مشابه.

ب)

نقشه خوانی

1- کدام رود، کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند؟

رود ارس

2- کشور ارمنستان را از نظر دسترسی به دریا با جمهوری آذربایجان مقایسه کنید.دسترسی یک کشور به دریا چه فایده هایی دارد؟

کشور ارمنستان به درا راه ندارد. دسترسی به دریا باعث رونق مشاغل مرتبط، جذب گردشگر ، استفاده از منابع غذایی دریایی و رونق حمل و نقل دریایی و … می شود. 

3- چرا ارمنستان بیشتر موادّ اوّلیه ی کارخان ههای خود را از خارج وارد می کند؟

چون از نظر منابع معدنی فقیر است.

4- اگر روزی به کشور ارمنستان سفر کنید، چه غذایی سفارش می دهید و چه سوغاتی برای دوستانتان می آورید؟

کباب ، دلمه و آش و ماهی ایشخان ، صنایع دستی

5- چرا به این کشور ارمنستان می گویند؟

98 درصد از مردم این کشور ارمنی هستند.